Groowax.cz na Firmy.cz

Punk [pank] je hudební a životní styl. V angličtině slovo punk znamená „výtržník“. Punk jako hnutí vznikl primárně v New Yorku, v klubu CBGB (country-bluegrass-blues). Více ve filmu CBGB – Kolébka punku. V Evropě se nejvíce rozšířil díky Sex Pistols, jenž se zasloužili o proslavení punku ve Velké Británii, kde tento styl navázal na hnutí skinheads, jenž původně zastávali zdaleka jiné hodnoty, než jak je známe v Česku. Punk nemá žádný jednotný ideový směr, nejrozšířenější postoje jsou odpor vůči nacismu, bolševismu, diskriminaci, rasismu, předsudkům, politice, válčení, globalizaci, konvencím či komerci. Mnoho punkerů má blízko k anarchismu. Také se lze často setkat s tvrzením, že základem punku je provokace. Hnutí je obecně velmi tolerantní k měkkým drogám, hlavně marihuaně. Subkultura punku byla ovlivněna i subkulturou Oi! (ztotožňování se s dělnickou třídou, glády) – např. skotští The Exploited – a subkulturou glam (okouzlující, šokující a provokativní zjev jako jeden z prostředků, kterým punk bojuje proti normám, konvencím a předsudkům).